ABC AP - ANANTHAPUR DISTRICT DETAILS

Target Achieved Without App Achieved With App Total Achieved Balance
TOTAL 18769 2087 10162 12249 6520

ABC AP - DISTRICT DETAILS

         Excellent
         Good
         Average
         Poor

ABC AP - ANANTHAPUR DISTRICT DETAILS

ULB's Target Achieved Without App Achieved With App Total Achieved Balance Monthly Status/Count
Anantapur 4848 1210 3009 4219 629 195
Hindupur 4483 142 1600 1742 2741 0
Guntakal 1176 0 816 816 360 168
Tadipatri 651 0 529 529 122 141
Dharmavaram 2595 152 2320 2472 123 142
Kadiri 105 79 45 124 -19 0
Rayadurg 1030 131 263 394 636 0
Madakasira 892 203 203 406 486 0
Puttaparthi 544 30 514 544 0 0
Gooty 973 120 439 559 414 0
Pamidi 372 20 362 382 -10 0
Kalyandurgam 1100 0 62 62 1038 0
TOTAL 18769 2087 10162 12249 6520